Pedagogikk på lag med hjernen

379,00 kr

Hjernen er ikke lenger en svart boks vi ikke forstår. De siste tiårene har ny teknologi gjort det mulig å utforske det fantastiske organet vi har mellom ørene. Etter å ha lest denne boken, vil du kunne mene noe om

 • Hvorfor du bør og hvordan du tar hensyn til både arbeids- og langtidsminnet når du planlegger undervisningen.
 • Hvorfor du som underviser kan ha noe å lære av skuespillere når du ber om oppmerksomhet.
 • Hva som hadde skjedd med leseferdighetene i Norge hvis leseopplæringen tok hjernen på alvor.
 • Hvorfor barn helt fra de er små ikke bare bør inspireres til å utvikle språk, men også matematisk forståelse.
 • Hvor mange flere barn som hadde mestret matematikk hvis de fikk tiden og hjelpen de trengte for å utvikle en presis tallforståelse.
 • Hvorfor telling på fingrene kan være nyttig.
 • Verdien av kunst og kreative prosesser.
 • Effekten av fysisk aktivitet på evnen til å lære.
 • Hvorfor mange lærere tror på nevromyter.
 • Verdien av søvn og hvorfor ungdom bør få sove lenger om morgenen.
 • Hva som kjennetegner inspirerende undervisning for alle elever, både de svake og de sterke.

På lager