FORSKERFABRIKKENS MATTEHEFTER 📚

 

Fri Frakt
Fra: 299,00 kr
299,00 kr

SLIK BLIR DET GØY Å GJØRE MATTE SAMMEN

Lag en plan sammen slik

1. Fortell barnet ditt at du gleder deg til dere skal gjøre matte sammen.

2. Hvis barnet har lav motivasjon for å jobbe med matematikk, kan det hjelpe å bli enige om en belønning, en ytre motivasjonsfaktor. En gjennomgang av 40 år med forskning på indre og ytre motivasjon konkluderer med at slike belønninger kan ha god effekt hvis de frikobles fra prestasjon. I dette tilfelles skal belønningen i stedet kobles til innsats, at dere faktisk jobber med matte i det tidsintervallet dere har blitt enige om. Belønningen kan være som å spille et spill, få en gave, få noe godt å spise etc. Dere kan også lage en poengskala som at f.eks. hvert minutt med mattejobbing gir 1 poeng. Poengene kan så samles opp og byttes inn i noe dere er enige om.

3. Bli enige om et egnet tidspunkt der dere begge er uthvilte og mette.

4. Bli enige om hvor lenge dere skal jobbe. Vi anbefaler alt fra 5 til 20 minutter om gangen før dere tar pause. Dette avhenger av hvor motivert barnet er og hvor lenge det klarer å konsentrere seg. Hvis dere skal jobbe en økt til etter pausen, kan dere planlegge en hyggelig pauseaktivitet. Her er noen forslag til hvordan dere kan legge opp øvingen:

a. 5 min matte og 5 min pause 3 ganger slik at det totalt blir 15 minutter matte.
b. 10 minutter matte og 10 minutter pause to ganger slik at det totalt blir 20 minutter matte.
c. 20 minutter matte og så fri.

Barn jobber konsentrert med matematikk

 

Å regne sammen

1. Gi masse ros og oppmuntring som «bra jobba», «nå tenkte du bra», «den løste du fint» osv. Det kan ikke bli for mye ros, og det er spesielt viktig for barn som synes matematikk er vanskelig.

2. Bruk gjerne en klokke som teller ned slik at dere vet når dere skal ha pause.

3. Hjelp gjerne barnet med å lese oppgavetekstene hvis det er nødvendig. Snakk om hva de betyr. Hvis barnet opplever mestring, kan du leke litt «dum». Be om en forklaring.

4. Få frem at det er bra å gjøre feil. Hva kan dere lære av feilen. Fortell at ingen kan bli bedre uten å gjøre feil.

5. Innimellom kan dere snakke om hvordan dere tenker når dere løser en oppgave. Er det flere måter å tenke på?

6. Kan dere lage lignende oppgaver selv? Er det situasjoner i hverdagen hvor dere trenger denne matematikken?

7. Etter hvert kan du vurdere om du skal la barnet jobbe mer selvstendig i kortere eller lengre perioder.