Bestemmelsesduker

749,00 kr

  • Praktiske og solide duker til å bestemme arter
  • Hvordan ser en mygg ut?
  • Eller hva med en snegle?
  • Hvilket blad tilhører hvilket tre?
  • Bestem og sorter hovedgruppene av virveldyr og virvelløse dyr.