SPILL SOM UTVIKLER MATEMATIKKFORSTÅELSEN

Gi barn et godt grunnlag for å lære matematikk med våre utvalgte brettspill

INGEN ER FØDT MED MATTEHJERNE

Barn som er usikre på tallenes verdi og sammenheng, får ofte problemer med aritmetikk, brøk, desimaltall og prosent når de blir eldre. Voksne som sliter med matematikk, skylder ofte på at de ikke har mattehjerne. Men faktum er at ingen mennesker er født med en matematisk hjerne. Vi har ingen hjerneområder dedikert til ligninger, brøk og prosent.  Det hjernen derimot har er en medfødt forståelse for mengder.

Det er faktisk grunn til å tro at hjernen har en sensitiv periode for utvikling av grunnleggende tallforståelse i førskolealderen. Barnet må oppleve visse stimuli for at evner ikke skal bli varig svekket eller gå tapt.

PRIKKER ER ET SKRITT PÅ VEIEN TIL Å FORSTÅ PRESISE MENGDER

I mange spill som er laget for å styrke barns matematikkforståelse, blir prikker brukt til å symbolisere ulike mengder. Det er fordi flere forskningsrapporter viser at å trene på å vurdere hvor det er mest og minst prikker, styrker forståelsen for tall.

SPILL SOM HJELPER MATEMATIKKFORSTÅELSEN

De siste årene har vi også funnet mange gode spill som utvikler små barns matematikkforståelse. De hjelper barn å oppdage sammenhengen mellom mengder, prikker og tall når de løser ulike oppgaver.

TORRETA

Kast terningen, bygg tårn og lær om tall og mengder.

Torreta består av 5 x 5 sylindere som varierer i høyde, bredde og farge. På hver sylinder er det også tegnet et prikkesymbol som angir hvor mange cm høy sylinderen er. Den laveste er en cm, den neste to cm osv. I tillegg følger det med to terninger, en som viser farger og en annen som viser prikker. Innledningsvis er det naturlig å starte med å sortere brikkene etter høyde eller farge.

Selve spillet går ut på å kaste terningene og bygge tårn med klosser som enten har samme farge eller samme antall prikker som terningen viser. Målet er å bygge høyest mulig tårn.

Barn blir ikke lei av Torreta. Det er et spill som vokser med barnet.

Anbefalt alder: 2-5 år

VI TELLER PÅ FINGRENE

Her finner du alt dere trenger for å utforske sammenhengen mellom mengder, fingre, prikker og tall!

Spillet består av 10 gule brikker, kort med prikkesymboler fra 1 til 5 og kort med tallsymboler fra 1 til 10. I tillegg følger det med to hender, som er laget av tre, der fingrene kan strekkes ut og foldes sammen slik vi gjør når vi teller på fingrene.

Fordi alle delene er magnetiske, kan de henge på kjøleskapet eller andre flater som inneholder jern. Med små barn kan dere gradvis utforske sammenhengen mellom f. eks to gule brikker, to prikker, to fingre og tallet 2.

Spillet har ingen regler eller vinnere, men gjør det enkelt å lage små matteoppgaver og snakke om dem sammen.

Anbefalt alder: 2-5 år

BYGG FARGERIKE MØNSTRE

Øv på tall og tallsymboler mens dere bygger fargerike mønstre

Her er spillet som lar dere bygge vakre mønstre ved hjelp av koder og fargerike brikker gjennom til sammen 12 oppgaver som gradvis blir vanskeligere. Underveis må dere huske hvordan et visst antall fingre, prikker eller et tallsymbol representerer en bestemt farge og form.

Det er selvfølgelig også mulig å komponere helt egne mønstre med de fargerike sirklene og trekantene.

Anbefalt alder: 4-7 år

MINE FØRSTE TALL

24 oppgaver hvor barn får trening i å se sammenhengen mellom prikker, tallsymboler og ulike figurer.

479,00 kr

Figurene varierer i form, farge og størrelse, og oppgavene blir gradvis vanskeligere. I begynnelsen har for eksempel. alle former samme farge og er plassert ved siden av hverandre. På de vanskeligste kortene er figurer med samme farge forskjellige og er plassert langt fra hverandre. Da krever det ekstra konsentrasjon for å finne ut hvor mange figurer det er av en gitt farge.

To barn kan spille sammen og hjelpe hverandre med å løse oppgavene. Underveis oppstår mye mattesnakk. Her er bare vinnere, ingen tapere!

Anbefalt alder: 3-6 år

Forfatter:

Hanne S. Finstad, dr.philos.

Hanne grunnla Forskerfabrikken i 2002 og har hovedansvar for faglig innhold i alle kurs og tjenester.

Hun har lang undervisningserfaring, har publisert en rekke forskningsartikler samt utgitt flere bøker om naturfag og matematikk. I boken “Ditt smarte barn” beskriver hun blant annet hvordan barn blir gode i matematikk.

Hanne brenner for at alle barn skal få muligheten til å utvikle seg optimalt: “Barn er født med et enormt potensiale for læring, og vi som oppdrar dem har ansvar for at de får muligheten til å utvikle seg.”

479,00 kr

Les mer om utviklingen av matematikkforståelsen

Fabrikksjef Hanne S. Finstad har skrevet et blogginnlegg med råd om hverdagsvaner, leker og spill som utvikler matematikkforståelsen som du kan lese her.