Barnehage forbruksutstyr: «Vi forsker om sommeren»

4.950,00 kr

  • Forskerfabrikkens pakke med spesialutstyr til å utføre vår- og sommereksperimenter fra kurset «Forskerfabrikken i barnehagen».
  •  I tillegg til dette er det en egen pakke med fastustyr som barnehagen trenger uavhengig av sesong.
  • Det er også en egen pakke med spesialutstsyr for høst- og vintereksperimenter.

Kun 1 på lager